hlavicka

Keď môže byť všade!

PREČO ZVOLIŤ POHYBLIVÚ - MOBILNÚ REKLAMU?

Pohyblivá reklama je efektívnejšia ako billboardy

plus
srovnání

Pohyblivá reklama na vozidlách hromadnej dopravy je 14x efektívnejšia ako statická. Je podložené výskumom, že pohyblivá reklama má väčšiu frekvenciu videnia vďaka pohybu na viacerých miestach počas dňa.

linka
minus

Statická nepohyblivá reklama stojí na jednom mieste.

Dokáže ľahko upútať pozornosť

plus

Reklama na vozidlách je vnímaná nielen cestujúcimi vo vozidle, ale vykazuje vysokú sledovanosť chodcami pohybujúcimi sa po meste, je v zornom poli vodičov aj spolujazdcov. Výskum Očnou kamerou preukázal, že pohyblivé objekty pútajú viac pozornosti ako statické.

linka
minus

Kampaň na billboardoch neupúta svojim pohybom a po čase zovšednie.

Nestratí sa v mori ostatných

plus
ostatní

Reklama na dopravnom prostriedku v (autobuse, trolejbuse, električke) má pohľadovú exkluzivitu! Vašu kampaň je vidieť na vozidle samostatne a je vždy legálna.

linka
minus

V meste je veľa „reklamného smogu“ a Vaša kampaň môže zaniknúť v množstve legálnych aj nelegálnych nosičov, ktorými sú mestá preplnené.

Výkon pohyblivej reklamy je merateľný

plus
měření

Oproti iným outdoorovým formátom je možné merať spätnú väzbu kampaní na dopravných prostriedkoch. Máme k dispozícii výsledky z výskumov efektivity mobilnej reklamy.

linka
minus

Billboardy stále nemajú dohodnutý spôsob merania a jednotný výskum.

Reklama na MHD je kreatívna

plus
kreativní

Vtipná grafika dokáže využiť prednosti umiestnenia na dopravných prostriedkoch. Zvláštne efekty reklamných fólií znásobia výsledok kampane. K dispozícii sú nové interaktívne technológie, ktoré priamo komunikujú s cestujúcimi počas jazdy v dopravnom prostriedku. Pozrite sa, ako funguje reklamná Wi-Fi v MHD

linka
minus

Okolo statických plôch prechádzate autom alebo pešo - na povšimnutie je málo času.

AKÉ REKLAMNÉ FORMÁTY JE MOŽNÉ VYUŽIŤ?

Pre reklamné účely si môžete zvoliť niektorý z reklamných formátov v interiéri alebo exteriéri dopravného prostriedku – autobusu, trolejbusu alebo električky. Pokrytie reklamou môže byť vo všetkých lokalitách, kde je prevádzkovaná mestská, prímestská a diaľková doprava.

Reklamou v interiéri vozidiel môžete osloviť predovšetkým cestujúcich. Medzi tieto formáty patria: reklamné letáky v MHD, samolepky na sedadlách a oknách, letáky a plagáty vo vozidlách. Reklamou na exteriéri vozidiel – vonkajšími polepmi môžete osloviť taktiež motoristov a chodcov pohybujúcich sa v mestskom ruchu. Formáty pre tento účel sú napríklad: Back board – zadné čelo autobusu, Mobilboard (nazývaný tiež ako Busboard, Mobilný billboard), City board u nástupných dverí (nazývaný Busboard malý, Mobilný billboard malý), alebo môžu byť polepené iba dvere vozidla a taktiež iba okná formátom Window board. Pokiaľ máte záujem interaktívne komunikovať s cestujúcimi priamo vo vozidle počas jazdy – veľmi sa osvedčila reklamná Wi-Fi v kombinácii s dlhodobým celopolepom autobusu alebo električky.

Čo sú to statické plochy? V mestách sa môžete stretnúť s outdoorovými statickými nosičmi ako sú napr.: billboard, bigboard, megaboard, city light vitrína, wallboard, veľkoplošné obrazovky, plagátové plochy atď..., ktoré nie sú v pohybe, ale pôsobia iba na jednom konkrétnom mieste.

KONTAKTUJTE NÁS
S DOPYTOM

celopolep

CELOPOLEP

backboard

BACKBOARD

mobilboard

MOBILBOARD

cityboard

CITYBOARD